Gomes i Medussa
pops, angel, fil d'or

 

Nuades

Material: Camisó antic, fusta, tela, espuma, gomes de cautxo, corda, pops, fil daurat.
Mides aproximades: 100 cm x 60 cm x 40 cm.
Obra composta per 7 peces.
2010

Obra referent a la sensació de manca de llibertat. Cada peça ha estat caracteritzada individualment fent al.lusió a les experiències i sensacions singulars de cada dona.

Premsa:
pdf iconcatàleg editat x Xarxa d'activitats culturals Transversal


Corda

 

Copyright © 2015. Clara Sulla. All rights reserved.